สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness

อบรมสัมมนา จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness


จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness

หลักการและเหตุผล
   คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี จิตสำนึกคุณภาพ  เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสำนึกในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพ ผู้บริหารก็คงไม่ต้องมานั่งปวดหัวหรือเสียเวลาไปกับการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ในขณะที่ความต้องการของลูกค้าก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน อีกทั้งคู่แข่งก็พร้อมที่จะเข้ามาแย่งลูกค้าของเราตลอด ตัวลูกค้าเองก็พร้อมจะเดินออกไปจากเราอยู่เสมอ เมื่อไรก็ตามที่เราไม่สามารถตอบสนองความต้องการนั้นๆ ได้  การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ จึงไม่ใช่สิ่งที่รอได้อีกต่อไป และเมื่อมีจิตสำนึกคุณภาพเกิดขึ้นแล้ว องค์กรยังจะสามารถพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆได้โดยง่ายอีกด้วย

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดและความหมายของคำว่า “คุณภาพ”
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักลูกค้าคือใคร และความพอใจของลูกค้า
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตสำนึกในการรักษาคุณภาพในการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   หัวหน้างาน พนักงาน ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30คน

กำหนดการอบรม
เวลา                   กิจกรรม

09.00-12.00    - การดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขัน
                       - คุณภาพกับความอยู่รอดขององค์กร
                       - Workshop คุณภาพสาเหตุของความอยู่รอด
                       - กลยุทธ์การหลุดพ้นวิกฤติ
                       - คุณภาพคืออะไร และวิวัฒนาการของคุณภาพ
                       - Quality First และ แนวคิด7ประการขององค์กรคุณภาพ
                       - ลูกค้าคือใคร และลูกค้าของเราคือใคร
                       - แนวคิดการปรับปรุงด้านคุณภาพสู่ความพึงพอใจ
                       - ชมวิดีโอลูกค้าภายใน
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30   - Workshop ลูกค้าภายใน
                       - การบริหารคุณภาพ
                       - หลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ
                       - เอกสารมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
                       - หลักการควบคุมคุณภาพด้วยสถิติ
                       - ผลกระทบที่เกิดจากการทำงานที่ไม่มีคุณภาพ
                       - 7 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพและเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด
                       - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness