สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

อบรม จิตสำนึกด้านคุณภาพ


จิตสำนึกด้านคุณภาพ
Quality Awareness

หลักการและเหตุผล
   คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี จิตสำนึกคุณภาพ เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสำนึกในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพ ผู้บริหารก็คงไม่ต้องมานั่งปวดหัวหรือเสียเวลาไปกับการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ในขณะที่ความต้องการของลูกค้าก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน อีกทั้งคู่แข่งก็พร้อมที่จะเข้ามาแย่งลูกค้าของเราตลอด ตัวลูกค้าเองก็พร้อมจะเดินออกไปจากเราอยู่เสมอ เมื่อไรก็ตามที่เราไม่สามารถตอบสนองความต้องการนั้นๆ ได้ การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ จึงไม่ใช่สิ่งที่รอได้อีกต่อไป และเมื่อมีจิตสำนึกคุณภาพเกิดขึ้นแล้ว องค์กรยังจะสามารถพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆได้โดยง่ายอีกด้วย

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดและความหมายของคำว่า “คุณภาพ”
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักลูกค้าคือใคร และความพอใจของลูกค้า
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตสำนึกในการรักษาคุณภาพในการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                      หัวข้อ
09.00-12.00 น    - การดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขัน
                          - คุณภาพกับความอยู่รอดขององค์กร
                          - คุณภาพคืออะไร และวิวัฒนาการของคุณภาพ
                          - ลูกค้าคือใคร, การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
                          - Workshop สิ่งที่ลูกค้าต้องการ
12.00-13.00น.    - พัก
13.00-16.30น.    - เส้นทางและขั้นตอนสู่การสร้างจิตสำนึกด้าน คุณภาพ
                          - การบริหารคุณภาพ
                          - การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
                          - Workshop การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
                          - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email : info@bigqtraining.com

ฝึกอบรม จิตสำนึกด้านคุณภาพ