สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA ขั้นสูง 1 วัน

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement or Specified Improvement 2วัน

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Six Sigma

   ผู้ให้กำเนิด Six Sigma ก็คือ Bill Smith ผู้ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรอาวุโสในกิจการสายโทรคมนาคมและ Six Sigma ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่ 1980 โดยบริษัท Motorola หลายบริษัทได้นำ Six Sigma มาใช้เป็นแผนกลยุทธ์ของกิจการและประสบความสำเร็จกันมากมาย เริ่มจาก General Electric (GE), AlliedSignal และ Sony รวมถึงบริษัท Motorola เอง

ปัจจัย 5 ประการ ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของ Six Sigma คือ
   o การสนับสนุนจากผู้บริหาร
   o คุณภาพของสภาวะแวดล้อมในการทำงาน
   o คุณภาพของผู้ดำเนินโครงการ QIF และ Six Sigma
   o ความสม่ำเสมอของการสนับสนุนโครงการทางด้านคุณภาพ
   o ประสิทธิผลของผู้ฝึกสอน

   หนังสือพิมพ์ USA Today รายงานแนวความคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับ Six Sigma ต่างๆ กันอย่างมากมาย เช่น Larry Bossidy ซึ่งเป็น CEO ของ AlliedSignal  กล่าวว่า “จริงๆ แล้ว Six Sigma เป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริงในทางธุรกิจ ถ้าคุณได้ลองทำมากขึ้น แล้วคุณก็เชื่อมากขึ้น” นอกจากนี้ ยังมีคำพูดจากบทความต่างๆ เกี่ยวกับ Six Sigma ดังนี้
   o Six Sigma คือการลงทุนที่แพงชะมัด ดังนั้น แนวโน้มจึงมีแต่บริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นที่ทำได้
   o หากต้องการทำงานกับ GE แล้วไม่ได้อบรม Six Sigma คุณก็ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเลย GE บอกว่านี่หมายถึงการเพิ่มรายได้จากผลประกอบการประจำปี และลดค่าใช้จ่าย
   o บริษัท Raytheon มีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดในการดำเนินงานเป็นเงินถึง 25% ของยอดขาย ในขณะที่ระบบคุณภาพยังอยู่ที่ระดับ 4 Six Sigma แต่หลังจากที่ระดับคุณภาพอยู่ที่ 6 Six Sigma ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายลดลงเหลือ 1%
   o Six Sigma ช่วยให้บริษัท AlliedSignal ประหยัดค่าก่อสร้างในโรงงานใหม่ถึง 85% และส่งผลให้ประหยัดได้อีกปีละ 30-50 ล้านดอลลาร์
   o John Akers สัญญาว่าจะนำ Six Sigma มาใช้กับ IBM แต่หลังจากเขาลาออกจาก CEO ในปี 1993 ความหวังก็พังทลาย
   o ด้วยเหตุผลที่ว่าโบนัสของผู้บริหารต่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเงินที่ประหยัดจากโครงการ Six Sigma ดังนั้น ผลที่ได้ก็คือการตกแต่งตัวเลขที่สวยหรูของโครงการเท่านั้น
   o Six Sigma ก็คือวิธีการวิตถารอีกแบบหนึ่งก็เท่านั้นเอง

   Six Sigma คือ ส่วนผสมอันกลมกลืนกันระหว่างความฉลาดหลายๆ ด้านในการบริหารองค์กร โดยการพัฒนากลวิธีทางสถิติเพื่อใช้เป็นอาวุธขององค์กร โดยเป้าหมายสูงสุดของ Six Sigma นี้ ได้เน้นไปที่การนำเอา Six Sigma มาใช้เป็นกลยุทธ์ของกิจการมากกว่าที่จะเป็นวิธีการทางคุณภาพในการควบคุมกระบวนการ

เราจึงพอสรุปได้ว่า
   Six Sigma คือ วิธีการและการประยุกต์ใช้กลวิธีทางสถิติในองค์กร เพื่อที่จะช่วยให้องค์กรสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้น ได้ผลผลิตมากขึ้น สามารถนำมาใช้ได้ทั้งส่วนของสินค้าและบริการ คำว่า “Sigma” เป็นตัวอักษรกรีก ซึ่งหมายความถึง ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการ (Standard Deviation) เพื่อใช้วัดความแปรปรวนเฉลี่ยที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยมาตรฐาน ค่าระดับของ Sigma ที่สูง แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ดีกว่า ในค่าระดับของ 6 Sigma นั้น เราจะได้ชิ้นงานที่ไม่ได้ตามขอบเขตหรือมาตรฐานที่กำหนดเพียง 3.4 ชิ้น ในชิ้นงานหนึ่งล้านชิ้นเท่านั้น จากการศึกษาของเบรกลี่ (Blakeslee) ในปี 1999 พบว่า
   o บริษัทต่างๆ โดยทั่วไปสามารถทำมาตรฐานได้เพียง 2 Sigma ถึง 3 Sigma เท่านั้น
   o โรงงานต่างๆ ของอเมริกานั้น โดยทั่วไปทำได้ที่ระดับ 4 Sigma
   o ธุรกิจบริหารทั่วๆ ไป ทำได้เพียง 1 Sigma ถึง 2 Sigma เท่านั้น

   แต่ถ้าจะถามว่าทำไมถึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ Six Sigma เราก็คงหนีไม่พ้นคำว่า “ลูกค้าคือพระเจ้า” อีกทั้งยังต้องตระหนักถึงคุณภาพของสินค้า การส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว และการลดต้นทุนในการผลิต      ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงภายในองค์กร บริษัทใหญ่ๆ หลายแห่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในการนำเอา Six Sigma มาใช้ ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้นับพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทเหล่านี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรโดยการใช้ Six Sigma ตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมานั่นเอง